Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Organigram en missies 

 organigram NL.png

De operationele directie Volksgezondheid en surveillance zorgt voor betrouwbare, bruikbare en onafhankelijke informatie over de gezondheid van de Belgische bevolking. Dit onderzoekscentrum voor epidemiologie en toxicologie onderzoekt niet alleen de factoren die de gezondheid verbeteren maar ook de risico’s die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Gezond zijn laat zich niet herleiden tot niet ziek zijn. Niet alleen ziekte en afwijkingen staan centraal in het epidemiologisch onderzoek maar ook de fysieke, mentale en sociale gezondheid en de factoren die daar een invloed op hebben.

De dienst Enquêtes, levensstijl en chronische ziekten verricht onderzoek naar de gezondheidstoestand en de leefstijl -als determinanten van gezondheid- alsook naar het gebruik van de gezondheidszorg door de Belgische bevolking. Teneinde de sociale ongelijkheden in de gezondheid en hun determinanten beter in kaart te brengen, volgen experten de ontwikkeling van gezondheidsindicatoren op, zowel nationaal als internationaal, en verfijnen ze voortdurend hun enquêtemethoden. De dienst ondersteunt en adviseert het gezondheidsbeleid aangaande de leefstijl (bijvoorbeeld het druggebruik) en de chronische aandoeningen van de Belgische bevolking.

Het voedingsteam is, onder andere, belast met het uitwerken en opvolgen van verschillende voedselconsumptiepeilingen (2004, 2014).