Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Samenstelling van de steekproef
 
De doelpopulatie wordt gedefinieerd als alle personen van 3 tot en met 64 jaar die in België gedomicilieerd zijn en verblijven in private huishoudens zonder restrictie van nationaliteit.
De keuze van het steekproefkader (het Nationaal Rijksregister) maakt evenwel dat de studiepopulatie niet helemaal met de doelpopulatie samenvalt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan daklozen of illegalen die geen officieel adres hebben.
Tenslotte liggen pragmatische redenen aan de grondslag voor het uitsluiten van ‘specifieke’ personen. Personen wonend in instellingen, in een religieuze gemeenschap van meer dan 8 personen of in een gevangenis werden uitgesloten van de steekproef vanwege een verminderde vrijheid in voedselkeuze en een meer gereglementeerde verstrekkingssituatie. Personen die onvoldoende Frans of Nederlands spraken werden eveneens uitgesloten van de steekproef omdat de geselecteerde persoon zelf dient te antwoorden en deze vragen te complex zijn om te vertalen.
 
De steekproef is ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen (3-5 jaar, 6-9 jaar, 10-17 jaar, 18-39 jaar en 40-64 jaar) en de beide geslachten. 
 
Technieken van de steekproeftrekking
 
De samenstelling van de steekproef gebeurde in verschillende stappen: stratificatie, multistage (meerstappen) steekproeftrekking en vervangstrategie.
Een provinciale stratificatie werd doorgevoerd om zodoende een uitgebalanceerde geografische spreiding te garanderen. Op deze wijze werden 11 strata gevormd: 10 Belgische provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal te bevragen personen binnen een provincie werd hierbij in functie gesteld van de populatiegrootte van de provincie:
 
 
Provincies Aantal geselecteerde personen
Antwerpen ​500
Limburg 250
Oost-Vlaanderen ​400
West-Vlaanderen ​350
Vlaams-Brabant ​300
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ​350
Waals-Brabant ​100
Henegouwen ​400
Luik ​300
​Namen ​150
​Luwemburg ​100
Het aantal gemeenten dat per provincie geselecteerd werd staat in functie van de grootte van de provincie (het aantal inwoners) en de grootte van de gemeenten/steden binnen deze provincie.
Groepen van 50 te bevragen personen werden binnen elke provincie geselecteerd. De grootte van de provincie bepaalt het aantal groepen dat geselecteerd moet worden. Door ook rekening te houden met de grootte van de gemeenten, wordt gegarandeerd dat steden zeker geselecteerd werden (indien het gaat om zeer grote steden worden meerdere groepen binnen deze steden geselecteerd) terwijl ook (één of meerdere) kleinere gemeenten geselecteerd werden. Voor een steekproefgrootte van 3200 personen werden dus 64 groepen (stadsdelen of gemeenten) geselecteerd.