Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Vragenlijsten en instrumenten
Een kort overzicht van de inhoud:
1.    Gegevens over de voedingsinname werden verzameld via een herhaalde 24-uursvoedingsnavraag in combinatie met een schriftelijke voedselfrequentievragenlijst (FFQ);
2.    Een mondelinge bevraging werd uitgevoerd rond sociodemografische kenmerken, eetgewoonten, levensstijl, lichaamsbeweging en voedselveiligheid;
3.    Een schriftelijke vragenlijst peilde zowel naar de fysieke als naar de geestelijke gezondheid;
4.    Lichaamsbeweging en sedentair gedrag werd bij kinderen en adolescenten ook objectief gemeten aan de hand van de accelerometer;
5.    Verschillende antropometrische metingen werden op een gestandaardiseerde wijze afgenomen: het gewicht, de lengte en de buikomtrek.