Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Algemene doelstellingen:
 
è Evaluatie van de voedingsinname, de voedingsgewoonten en nutritionele kwaliteit van de voeding van de Belg, zowel bij volwassenen als kinderen (van 3 tot 64 jaar).
 
è Evaluatie van het niveau lichaamsbeweging en sedentariteit van de Belg, zowel bij volwassenen als kinderen (van 3 tot 64 jaar).
 
è Evaluatie van het evenwicht tussen voedingsinname en lichaamsbeweging in verschillende subgroepen van de populatie volgens de aanbevelingen. 
 
è Inschatting van de blootstelling van de Belg aan contaminanten, additieven en andere chemicaliën aanwezig in de voeding.
 
è Evaluatie van het effect van het voedingsbeleid (reductie in het zoutgehalte, verrijking van bepaalde voedingsmiddelen, ...) op de voedings- en nutriëntinname.
 
Specifieke doelstellingen:
 1. De inname van macro- en micronutriënten schatten
 2. De blootstelling aan additieven en contaminanten schatten, in het kader van voedselveiligheid
 3. De inname van micronutriënten via voedingssupplementen schatten
 4. De voedingsinname en -gewoonten schatten in functie van geslacht, leeftijd en socio-economische status
 5. Het verstrekken van nuttige informatie voor de invoering van een nieuw voedingsbeleid en voor de evaluatie van het bestaande voedingsbeleid
 6. Het identificeren van verschillende subgroepen in de populatie die een risico hebben op:
   1. Een tekort of overmaat aan nutriënten of specifieke voedingsmiddelen
   2. Een overmatige blootstelling aan chemicaliën of andere contaminanten aanwezig in de voeding
 7. Het opsporen van trends in de voedingsinname en -gewoonten om toezicht te houden op en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
   1.