Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Deze wikibibliotheek gebruiken
U kunt deze wikibibliotheek voor allerlei doeleinden gebruiken. Zo kunt u via deze bibliotheek kennis delen met anderen, brainstormen over ideeën, samenwerken met uw team aan een ontwerp, een instructiehandleiding schrijven, een encyclopedisch naslagwerk ontwikkelen of gewoon de dagelijkse hoeveelheid informatie opschrijven in een toegankelijk en aanpasbare vorm.

Pagina's bewerken
Als u deze pagina wilt bewerken, klikt u op Pagina bewerken boven aan de pagina. Als u alle beschikbare opdrachten wilt zien, klikt u op het tabblad Pagina. U kunt de pagina bewerken door tekst op de pagina te typen of tabellen en afbeeldingen in te voegen. Als u klaar bent met bewerken, klikt u op de knop Opslaan boven aan de pagina. Als u de pagina verlaat terwijl u bezig bent met bewerken, wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.

Wikikoppelingen maken
U kunt een koppeling naar een andere pagina in deze wikibibliotheek opnemen door de naam van de pagina tussen dubbele vierkante haken te plaatsen. Wanneer u [[ typt, zal de wiki suggesties geven voor paginanamen die beginnen met de lettercombinatie die u hebt getypt. U kunt een van deze pagina's selecteren met de pijltoetsen of de muis, maar u kunt ook een nieuwe naam typen. Als u een nieuwe naam typt, wordt er een koppeling gemaakt naar een pagina die nog niet is gemaakt. U kunt koppelingen voltooien door ]] te typen. Als u een koppeling maakt naar een pagina in een submap of een item in een andere lijst, kunt u op TAB drukken om het geselecteerde gesuggereerde item aan de koppeling toe te voegen zonder de koppeling te sluiten.

U kunt niet alleen koppelingen maken pagina's, maar ook naar allerlei andere objecten in SharePoint. Hier volgen enkele voorbeelden van koppelingen:
[[Honden]]: een koppeling naar een pagina met de naam Honden in dezelfde map.
[[Dieren/Honden]]: een koppeling naar een pagina met de naam Honden in een submap met de naam Dieren.
[[Lijst:Aankondigingen/Welkom]]: een koppeling naar het item met de naam Welkom in de lijst met aankondigingen op deze site.

Als u een koppeling naar een pagina wilt maken en u voor deze koppeling een andere tekst wilt gebruiken dan de paginanaam, typt u een recht streepje (|) achter de paginanaam en typt u vervolgens de naam die u wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld [[Home|Startpagina]] om de koppeling met het label Startpagina te maken die verwijst naar de pagina met de naam Home.

Als u dubbele vierkante haken openen of sluiten wilt weergeven zonder een koppeling te maken, typt u een backslash voor de twee haken. Bijvoorbeeld \[[ of \]].

Pagina's maken
Er zijn in principe twee manieren om een nieuwe pagina te maken in uw wikibibliotheek:
  1. Maak een koppeling naar een pagina die niet bestaat en klik vervolgens op deze koppeling om de pagina te maken:
    Dit is de aanbevolen manier om een pagina maken omdat mensen een pagina gemakkelijker kunnen vinden wanneer er een koppeling naar die pagina aanwezig is op een andere pagina. Koppelingen naar pagina's die nog niet bestaan, hebben een onderbroken onderstreping.

  2. Maak een pagina die aan geen enkele andere pagina is gekoppeld:
    Klik in het menu Siteacties op Nieuwe pagina. U wordt vervolgens gevraagd een naam op te geven, waarna die pagina in de huidige wikibibliotheek wordt gemaakt.

Uw wikibibliotheek beheren
U kunt de pagina's in uw wikibibliotheek beheren door te klikken op Alle pagina's weergeven op het tabblad Pagina van een willekeurige pagina in de bibliotheek.

Een pagina herstellen
Als u een vorige versie van een pagina wilt herstellen, klikt u op Vorige versies op het tabblad Pagina boven aan de pagina. U kunt vervolgens op een van de versies in Snel starten klikken om de pagina weer te geven, zoals deze er op dat moment uitzag. Als u een bepaalde versie wilt herstellen, selecteert u deze en klikt u op Deze versie herstellen op de werkbalk.

Binnenkomende koppelingen weergeven
U kunt zien welke pagina's aan de huidige pagina zijn gekoppeld door te klikken op Binnenkomende koppelingen bovenaan op de pagina. U krijgt zo alle pagina's te zien waarnaar een koppeling aanwezig is op deze pagina.


Klik op Help op een Microsoft SharePoint Foundation-pagina voor meer informatie over het gebruik van wikibibliotheken die zijn gebaseerd op Microsoft SharePoint Foundation.