Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen...

1. Zijn de gegevens die ik zal voorzien aan de enquêteur vertrouwelijk?

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid zal enkel geanonimiseerde gegevens verwerken. Het zal voor onderzoekers dus onmogelijk zijn om de link tussen u of uw adres en uw antwoorden op de vragen te maken. Deze aanpak is in overeenkomst met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. Mag ik weigeren om deel te nemen aan deze studie?

Na het ontvangst van de uitnodigingsbrief heeft u de mogelijkheid om elk verder contact, via post of e-mail, te weigeren. Personen die uitdrukkelijk geweigerd hebben om deel te nemen aan de enquête, of geweigerd hebben tijdens het eerste telefooncontact of bezoek door de enquêteur, zullen daarna niet meer gecontacteerd worden. In geval van weigering kregen de enquêteurs de instructies om niet aan te dringen en in ieder geval niet terug contact op te nemen.

3. Ik heb geaccepteerd om deel te nemen aan de studie. Mag ik stoppen voor het einde?

De deelname aan de voedingsconsumptiepeiling is vrijwillig. U heeft dus het recht om op elk moment uit de studie te stappen.

4.Wat krijgt men om deel te nemen?

Als burger draagt u uw steentje bij aan de verbetering van de gezondheid van de Belg en het garanderen van de voedselveiligheid.

Als blijk van dank ontvangt elke deelnemer bovendien van het WIV-ISP een cadeaubon ter waarde van 10 €, alsook een rapport met de resultaten van de studie.

5. Hoe en waarom ben ik geselecteerd?

Op basis van het rijksregisternummer hebben we op toevallige basis een representatieve steekproef van 3200 personen, waaronder uzelf, geselecteerd. Het aantal geselecteerde personen per provincie hangt af van het aantal inwoners. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat beide geslachten en elke leeftijdsgroep (3-5 jaar, 6-9 jaar, 10-17 jaar, 18-39 jaar en 40-64 jaar) vertegenwoordigd worden.

 
bonhomme.jpg